OĞULCAN OYMAK YAZDI: TARİH BİLMEYENLER İÇİN HEZİMETTİR.

İnsanlık Tarih’i Günümüze Kadar Bir Çok Savaşa Sahne Olmuştur. Yaşanılan Savaşların Şüphesiz Sonucunu, Savaşı Yöneten Komutanların Dehası,Stratejisi ve Sahip Olduğu Bilgi Birikimi Ön Planda Etkilemiştir. Milattan Önce Ve Sonra Yapılan Savaşlara Bakıldığında İse Stratejik Düşünebilen, Zafer’i Elde Edebilen Komutanların Tarih Bilgilerinin Derin Olduğuna Rastlanılmaktadır. Mağlubiyet Yaşanan Harplerde İse Liderlerin Tarih’den ders Çıkarmadıkları Görülmektedir. Tarih İlminden Muaf Olan Komutanların Uğradığı Hezimet Yakın Tarihimiz İncelendiğinde Açıkça Görülmektedir. Örnek, 18. yüzyıl’da Dünya Savaş Tarihinin en başarılı Komutanlarından Birisi Olan Napolyon Bonapartenin Şanlı Zaferlerle dolu Yaşamında uğradığı büyük bir hezimet ”Rusya Seferi” soğuktan Donan 600 bin Fransız askeri zaferlerle dolu bir dönemin hezimetle sonlandırılması ! Napolyon bonaparte’yi bu Yanlış karar’a, stratejisi zayıf sefere hangi aktör yönlendirmişti. şüphesiz tarih’den muaf kişiliği zira Napolyon Bonaparte büyük bir Stratejist, komutan olsa da ! Tarih sahnesinde ki savaşları incelemediği açıkça ortadadır. zira Tarih hava şartları neticesinde bir çok ordunun

mağlubiyeti ile doludur. örnek, Moğolların Japonya seferi fırtına ve kasırga karşısında heba olmuş 500 savaş gemisi kaybettikleri 40 bin moğol askeri ve Japonların dünyanın en büyük ordusuna karşı büyük zaferi, bir başka örnek, Pers’lerin büyük Yunanistan seferi ve deniz koşullarının yerle bir ettiği pers gemileri,  2. selim döneminde Osmanlı ordusunun Rusya seferi  ve soğuk kış döneminde karlar altında donan askerler………..vs vs sayısız örnek verebiliriz. eğer ki Napolyon Bonaparte tarih bilgisine çok iyi sahip olsaydı. 800 bin askeri Rusya’nın ezici soğuk dağlarına sürer miydi…? Yine Tarih ilmi ve savaşlar arasında ki derin Bağlama Bakacak olursak Yakın Tarih’den bir Örnek Adolf Hitler başarılı bir lider olduğu bir çok özelliği ve kararlılığı bakımından aşikar lakin Tarih bilgisinin zayıf oması onunda sonunun hezimetle sonuçlanmasına neden oldu. zira tarih bilgisine sahip olsaydı napolyon bonaparte’nin düştüğü hataya düşer’de 2 milyon askeri rusya’nın soğuk ovalarına sürer miydi ?

 

bir lider Tarih ilmi’nin önemine vakıf olmaz ise sonucu muhakkak hezimetle sonuçlanacaktır.

 

NAPOLYON BONAPARTE’NİN RUSYA SEFERİ TEMSİLİ TABLO

Tarih: 24 Haz 1812 – 14 Ara 1812

159674-164043

OĞULCAN OYMAK YAZDI; KARS’LI MARKSİSTLER SORUNU

unnamed.jpgKARS’LI MARKSİSTLER VE KOMÜNİSTLER SORUNU ;
Kıymetli Dava Arkadaşlarım kars jeopolitik konumu , asırlardır meydana gelen savaş ve cenklerin merkezi olması hasebiyle, Savaş tarihinde ismine çok rastlanır güzide bir anadolu şehridir. Sultan alparslanın istanbul’dan sonra en iyi korunan 2.bizans şehri anı’yı fethetmesiyle birlikte İslamiyeti kabul etmiş kahraman aziz Türk milletinin kültürüyle kaynaşım içerisine girmiş, Adeta Türkistan’dan akın akın gelen Türk boylarının ilk durak noktası olmuş anadolu Türklüğünün moğol ve benzeri doğudan gelen tehditlere yönelik koruma kalkanlığı üstlenmiş bir kadim TÜRK Şehri kars, peki neden kars gibi tarihsel perspektif de incelendiğinde kahramanlıklarla, yiğitliklerle Dolu kafkas kültürünün nakış nakış işlendiği bir TÜRK Şehri 1970’li yıllardan sonra milliyetçi Ruhunu kaybetti.? Nasıl oldu da TÜRK Bayrağı için canını verecek kars halkı 70li yıllarda ay yıldızlı bayrağı indirip komünist bayraklarını asar oldu ? Nasıl oldu da !? Kars gibi kadim bir TÜRK Medeniyetinde milliyetçiler dışlandı? MHP Sonuncu parti oldu? Ve daha nice soru akıllarda yankılanmakta konuyu dağıtmamak için tarihsel serüvende kars’ın marksistler tarafından işgalini anlatacağım !!! 70’li yıllarda sovyet sosyalist emperyalist imparatorluğu dünyada hakimiyet kurabilmek için 1920 senesine entegre komünizm isimli bir sistemi öne sürdüler Başta Türkiye olmak üzere bu ülkelerde yerli işbirlikçiler satın alarak önce üniversiteleri ele geçirme projesiyle toplum nezdinde yabancı kaynaklı fikriyatları Türk milletine lanse etmek için gayretle çalıştılar kars ise jeopolitik konumu nedeniyle komünistler tarafından yoğun bir propagandayla adeta marksist ve komunistlerin kısa sürede işgaline uğradı öyle ki 80 li yıllara gelindiğinde kars’da 20 ila 40 yaş arası halkın %90’ı komünist oldu. Kars gibi Türk medeniyetinin yüksek hatıralarını taşıyan bir şehir adeta sovyet rusyanın karargahı olmuştu! ( dedem mevlüt oymak nezdinde , semih tufan gülaltay ağabeyimizin babası sırrı gülaltay amcamız, irfan topçu ve yılmaz ulubeyi, gibi sayıları az da olsa etkin mücadeleyle milliyetçiliği yaşatmaya çalışan insanlar ve ailelerde vardı) nitekimdir sol ideolojisi öyle bir beyin yıkama işlevi gerçekleştirmişti ki : kars’lı komünistler ülkesini seven milliyetçilere düşman gözüyle baktılar, öyle ki 50 yıldır kendi çocuklarını torunlarını komünist olarak yetiştirdiler bugün gelinen nokta da hdp kars’da hakimiyetini güçlendirmiş , adeta belediyeyi Mhp’nin aldığı bir şehirde komunistlerin oyuyla hdp yüksek bir oy almış , iğdır da ise dehşet verici bir sonuçla 2 vekil çıkarmıştır. Kars için acı ve üzücü bir tablo olsa da marksist leninist ve komünist ideolojiyi kars’dan silmek boynumuzun borcu olsun. Yemin olsun Türk d0nyadının Milliyetçi Rüzgarı yapmazsak kars’ı, yemin olsun komünist bayrakları yok edip 3 Hilali dalgalandırmazsak, yemin olsun hdp’yi karstan silmezsek, yemin olsun çanakkaleden sonra 2. En çok şehit verilen topraklarda milliyetçiliği yaşatmazsak….
GÖK GİRSİN KIZIL ÇIKSIN /OĞULCAN OYMAK

OĞULCAN OYMAK YAZDI; AVRUPA DA ERMENİ LOBİSİ VE KÜRTÇÜ İŞBİRLİĞİ

Kıymetli Dava Arkadaşlarım, sizlere Türkiye Cumhuriyeti Devletinin En Büyük Ulusal Güvenlik Tehditlerinden Bir Tanesini Örneklerle Açıklayacağım. Malumunuz Üzere Akın Birdal Suikastinin Perde Arkasında Türk Milleti Gizli Kalmış Bir çok Yapılanmanın,sivil toplum örgütünün,locanın ve lobinin amacı ve faaliyet çizelgesi dışında faaliyet yürüttüğünü ve yapmış olduğu faal çalışmaların vatana ihanete varacak düzeyde Türk Milletinin ve Devletinin Milli Çıkarlarını Tehdit eden Boyutlara Ulaştığını alenen görmüştür ve farkına Varmıştır. !!!

 

Peki, Bu Yapılanmaların finans destekleri nereden sağlanmaktadır ?

Bu Yapılanmaların birbirlerinden farklı amaç gütmesine rağmen birlikte hareket etmesi hepsinin tek bir mekanizmadan yönetildiğine işaret midir ?  Bu Yapılanmaların uluslararası alanda ki temsilcileri hangi kurum ve kuruluşlardır ?

Bu Yapılanmalar ile mücadele de izlenilmesi gereken strateji nelerdir ?  Bu Yapılanmalar Yurt dışında ki Türk Toplulukları İçin ne gibi sorunlar yaratmaktadır ?

öncelikle şunu belirtmek istiyorum. asala örgütünün kurulduğu ilk yıllarda ermeni devleti gizli servislerin desteğiyle 1970’li yıllardan itibaren silahlı küresel saldırı planları dışında bir de yasal yapılanmalar kurarak kültürel saldırı ve ulusal muharebe,kültürel muharebe kurumlarını tüm dünya da örgütlemeye başlattı. ermeni lobisi olarak faaliyet yürüten bu kurumlar Başlıca Hedef Olarak Türk Milletini seçmiştir. (not:dünya da ki en güçlü 3 lobiden bir tanesidir ermeni lobisi) asalayla mücadele ederken silahlı kanadı yok etmeyi hedefleyen Türk Devleti kısa süre de başarıya da ulaşmıştır. lakin silahlı yapılanmayı bitirme planları dehşet bir biçimde küresel boyutta örgtlenen ermeni lobisini durdurmak için bir adım atmamıştır. bugün tüm dünya Devletlerinin meclislerinde ermeni soykırımını tanıyarak uluslararası alanda Ülkemizi zor durumda bırakmasının başlıca müsebbibi ermeni lobisidir!!!

Türk Devleti İçin Başka Bir tehdit unsuru olan pkk terör örgütü de  30 yıllık bir süreçte tüm Dünya da Örgütlenmiştir.  selahattin demirtaş’ın genel başkan olmasıyla başlayan sosyalist düşünce akımını ön planda tutma stratejisiyle ! (bizzat avrupa da şahit olduğum) alevi derneklerini kısa süre de kürtçü pkk’lı alçaklar ele geçirmiştir. alevi derneklerinde ki iç anadolu bölgesinden üye olan Türkler Dışlanmış kovulmuştur. yönetimi ele geçiren pkk’lı çoğunluğu güneydoğulu,kuzey ıraklı ve son yıllarda suriye’den gelen ypg’lileri temsil eden yönetim kadroları alevi dernekleri adı altında örgütlenmeye başlamıştır. bu kanıyı doğrulayan en büyük unsur ise ; eskiden alevi derneklerinde avrupa da Atatürk resmi bulunurdu. şimdi abdullah öcalan resimleri ve posterleri bulunmaktadır. bu gerçek durum tespitlerimizi doğrulamaktadır !

 

Kürtçü örgütler ve ermeni lobileri tüm dünya da faaliyet yürütmektedirler. son 15 yılda gözle görülür bir biçimde iş birliği yapan pkk ve ermeni lobisi yurt dışında ki Türklere Baskı Yapmaktadır. onların yaşamında zorluk çıkarmaktadır.  yaşanmış bir kaç olaydan örnek verecek olursak, almanya’nın stutgart kentinde:

(Atatürk tişörtü giymiş çocuğa pkk’lı 15 kişilik bir grubun saldırması sonucu çocuk ağır yaralanıp hastaneye kaldırıldı. düşünebiliyor musunuz ? chp’li ve sadece atatürk tişörtü giydiği için !!! )

yine isveçli yazar eluca hanımın anlattıklarına göre : azerbaycan için miting düzenlediklerinde pkk’lı ve ermenilerin ortak birlik olup bu mitingde ki azerbaycanlı kardeşlerimize tehditlerde bulunarak saldırdığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.! yine avrupa da ermeniler ve pkk’lılar bir çok defa ortak toplantılar ve sempozyumlar düzenlemiştir. parlamentoda ki ermeni ve kürtçü milletvekillerinin ortak kararları da buna en büyük kanıttır.!

ayrıca avrupa da başka bir tehdit unsuru içeren yapılanma ise ; pjak ! ciddi derece de pjak avrupa da örgütler kurarak faaliyetler yürütmeye başladı. çoğunluğu iranlı ermenilerden ve kürtlerden oluşan kürdistan devrim hareketi ismini verdikleri yapılanmalar Türkiye İçin Büyük Bir Tehdit unsuru içermektedir.!

dostu düşmanı tanımak kavramı önemlidir. zira Türk Milleti 15 Temmuzda Olduğu Gibi Yurt dışında Kuracağı Örgütlerle bu yapılanmalar karşısında Türk Devletinin ve Milletinin Çıkarlarını korumakla,savunmakla mükelleftir. Türkiye sevdalısı stk’lara bu işlerde büyük sorumluluklar düşmektedir…  üzücü bir başka durum ise: avrupa sosyalist enternasyonalist düşünce platformlarında atatürkçü dernekler ve ermeni lobileri,kürtçü yapılanmalar aynı çatı altında buluşuyor. bu durumun tutarlılığını aziz Türk Milletinin Vicdanına Bırakıyoruz… Çok Yakında TÜRK Milleti Tüm Dünyada ki Bu Yapılanmalara gereken bedeli Muhakkak Ödetecektir…!icerik.jpg

ÜLKÜCÜLERDEN KARS’DA İDDİALI ÇALIŞMA

MHP’NİN KARS ADAYLARI AÇIKLANIR AÇIKLANMAZ KARS ÜLKÜ OCAKLARI BAŞKANI OĞUZ GÜNGÖR BAŞTA OLMAK ÜZERE MİLLETVEKİLİ 1. SIRA ADAYI AVUKAT KADİR ŞEYDA VE DİĞER ADAYLARDA KARS’DA SEÇİM ÇALIŞMALARINA HIZ VEREREK BAŞLADILAR. AVUKAT KADİR ŞEYDA ÇALINMADIK KAPI,SIKILMADIK EL BIRAKMAYACAĞIZ DİYEREK İLÇE İLÇE KÖY KÖY ZİYARETLERE DEVAM EDERKEN, MHP KARS İL BAŞKANLIĞI VE KARS ÜLKÜ OCAKLARI BAŞKANLIĞI DA BİRİMLERİNİ OLUŞTURARAK SEÇİM ÇALIŞMALARINA AKTİF OLARAK KATILDILAR.  SON YAPILAN ANKETLER’DE RAHATLIKLA KARS’DA EN AZ MHP’NİN 1 MİLLETVEKİLİ ÇIKARABİLDİĞİNİ GÖSTERİRKEN TEŞKİLAT OLARAK EN AZ 3 VEKİL HEDEFİYLE ÇALIŞTIKLARI TOPLUM NEZDİNDE GÖZLENMEKTEDİR…

32836120_10156344579299730_3393408473218678784_n33027144_129257581276674_2897379599237251072_n

TÜRK HAKANLARININ GİZLİ SİLAHI / KARTAL BİRLİĞİ

. Çinlilerin ünlü Çin Seddi’ni yapmalarının en önemli sebebi hun kartal savaşçılarıdır . Bu askeri birlik kuzeydeki Türk diyarlarından harekete geçer Güneylerindeki çin topraklarına sefere çıkarlardı. Türklerin bu akınları karşısında çinliler dünyanınm en büyük korkaklık abidesi olan ünlü çin seddini yapmışlardır.Hun kartal savaşçıları düşmana hiç yenilmemiş, bir kaç tümenden fazla olmayan ve her birinin başına ödül konmuş çok hızlı manevra yeteneği bulunan son derece ölümcül bir askeri sınıftı.Kavimler göçünde bile önemli etki bırakan bu savaşçılar barbar avrupanın da korkulu rüyasıydı. at üzerinde adeta birer cambaz olmaları, normal bir savaşçıya göre daha hızlı at sürebilmeleri ve at üzerinde ok kullanabilmeleriyle düşmanlara kan kusturuyorlardı. Ayrıca Mete Han döneminde ilk kez kullanılan Hilal taktiğini en iyi uygulayan birliktiler.Düşmanları Çinlilerin ok atış mesafesine kadar Hesaplayabiliyorlardı. Ayrıca Kartal Savaşçıları çok uzak mesafelerdeki düşman hedeflerini vurmalarıyla bilinirler.Düşmana hasar verdikten sonra ani şekilde kaçma süsü verip Düşmanı peşlerine takar. yemi yutan düşman Kartal Savaşçılarının peşinden gider ve düşmanın etrafı bir anda kuşatılırdı. Ayrıca at üstünde geriye dönük bir şekilde ok atabilen Kartal Savaşçıları, Düşmana büyük hasarlar da veriyordu. Eski türklerde Her Hun cocuğunun hayali Kartal Savaşçısı olmaktı ancak çok yüksek beceriler isteyen bu birliğe katılmak hiç de kolay değildi. Kartal Savaşçısı adayı olan Türk çoçukları zorlu savaş eğitimlerine maruz kalır dağlarda yanlız bırakılırlardı. Yanlız kalan bu çoçuklar başlarının çaresine bakar hatta ayı kurt ve pars gibi vahşi hayvanları avlardılar. Tüm aşamaları geçenler Kartal savaşçısı olurlar.Kartal savaşçıları Özgürlüğüne düşkün bireylerdir Gök yüzünün kralı olan kartal onların ongunudur. Bu yüzden silahlarına ve kıyafetlerine kartal tüyü ve kartal pençesi takarlar. Şaman kıyafetlerinde bu gün bile kartal pençesi ve tüyü kullanılır

KİM BİLİR TÜRK MİLLETİNİN BAĞRINDAN YETİŞEN YİĞİTLER YENİDEN YARATIR BU MUAZZAM BİRLİĞİ ….! / OĞULCAN OYMAK

 CMeBFxmU8AAUFyw

SEMİH TUFAN GÜLALTAY’DAN MEHMET BÜLENT KARATAŞ’A ŞEREFSİZ KÖPEK PAYLAŞIMI

MHP MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİNDE BULUNAN BAZI ADAYLARIN FETHULLAH İLE BAĞLANTISI OLDUĞUNU DİLE GETİREN SEMİH TUFAN GÜLALTAY ! MHP GENEL MERKEZİNDE RANT ÜZERİNDEN DEVLET BAHÇELİ’YE DE KUMPAS KURULDUĞUNU İDDİA ETTİ. DEVLET BAHÇELİ BEYEFENDİYİ DE İKAZ EDEN SEMİH TUFAN GÜLALTAY ADAYLARIN FETO BAĞLANTISI OLDUĞUNU TEKRAR DİLE GETİRDİ. ÖZELLİKLE MEHMET BÜLENT KARATAŞ’IN FETO İLE BAĞINI TÜM TÜRKİYE BİLİRKEN MHP TARAFINDAN ÖN SIRADAN ADAY GÖSTERİLMESİNİ SABAH SAATLERİNDE RESMİ HESABINDAN YAPTIĞI AÇIKLAMALARLA SERT BİR BİÇİMDE ELEŞTİRDİ. semih_tufan_gulaltay_dan_mehmet_bulent_karatas_a_serefsiz_kopek_paylasimi_h63999_76eb3

GİZEMLİ İSİM’DEN CUMHUR İTTİFAKINA DESTEK AÇIKLAMASI

Bir Zamanlar Ülke Gündemini Meşgul eden haberlerde İsmi Fazlasıyla Geçen Sayın Semih Tufan Gülaltay’da Sosyal Medya Hesabından Cumhur İttifakını Desteklediğini Açıkladı.  Bu Açıklamanın Ardından Ülke Genelinde Yapılan Davet Ve Toplantılara da Katılım Sağlayan Tufan Gülaltay’ın Gittiği Her Yerde Cumhur İttifakına Destek İstediği de Görülmektedir.  Şahsi hesapları kenara Bırakıp Birlik Beraberlik İçerisinde Tüm Dava Arkadaşlarının Devlet Bahçelinin Yanında Olması Gerektiğini vurgulayan Semih Tufan Gülaltay’ın sayın Bahçeli Hakkında ki Övgü Dolu Sözleriyse Toplantılarda Dikkat Çeken Başka Bir Unsurdu.

 

Peki Semih Tufan Gülaltay Kimdir.?

12 Eylül’ün Buhranlı Dönemlerinde Ülkücü Hareket İçerisinde Bulunmuş. İş Adamı Kimliğiyle Bir Ocak Ve Teşkilatı Desteklemiştir. Türk İntikam Tugayı İsimli Silahlı Örgüt Kurduğu da İddia edilen Sayın semih tufan gülaltay’ın Bdp Milletvekili Kürtçü Akın Birdal Suikastinde de İsmi Geçmiştir. 1990’lı yıllardan itibaren deşifre edip mücadeleye tutuştuğu fethullahçı yapılanmaya ise Ülkemizde İlk Defa 1998 senesinde en büyük darbeyi vuran isim olmuştur. yayınladığı fethullah müslüman mı ? isimli kitap’da örgütü deşifre etmiştir. İngiltere de tahsilini tamamlayan semih tufan gülaltay’ın  son olarak ergenekon davasında ismi geçmiş. fethullahçı yargı eliyle 74 sene hapis cezasına çarptırılmıştır. yattığı süre boyunca da hücre hapsi uygulanan tek insan olan semih tufan gülaltay’ın şimdiye kadar yayımlanmış 19 kitabı vardır. Tarihçi,araştırmacı yazar olarak hayatına devam eden İş Adamı Toplum nezdinde Vatansever Kimliğiyle Tanınmaktadır. 10498407_824934110859195_512607279295739751_o